Copyright 2020 - Custom text here

dokument
plik
Statut Szkoły podstawowej we Wrześciu
plik w formacie pdf
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
plik w formacie pdf
Program wychowawczo - profilaktyczny
plik w formacie pdf
Procedury bezpieczeństwa w szkole
plik w formacie pdf
Procedura korzystania z systemu iPrzedszkole
plik w formacie pdf
Regulamin Punktu Przedszkolnego
plik w formacie pdf
Program "Bezpieczna Szkoła"
plik w formacie pdf
Regulamin przyznawania stypendium Wójta plik w formacie pdf
Regulamin przyznawania stypendium Dyrektora Szkoły
plik w formacie pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia
plik w formacie pdf