klasa

wychowawca

klasa "0"

Anna Derezulko

klasa 1

Teresa Rugała

klasa 2

 Iwona Rogozińska

klasa 3

Małgorzata Zagdan-Dymek

klasa 4

Hanna Strelau - Kuszyńska

klasa 5

Lucyna Staszak

klasa 6

Tomasz Kopyś

absolwenci

rocznik 2016 i inne