godzina

zajęcia

630 – 800

Schodzenie się dzieci, swobodne zabawy w sali.

810 – 830

Codzienne głośne czytanie wierszy, bajek i baśni, rozmowy kierowane z dziećmi, zabawy integrujące.

830 – 835

Przygotowanie do śniadania.

835 – 900

Śniadanie.

910 – 930

Zajęcia dydaktyczne.

930 – 950

Zabawy swobodne w sali.

955 – 1005

Drugie śniadanie.

1005 – 1020

Mycie zębów/ Zabawy muzyczno- taneczne, zabawy kierowane przez nauczyciela.

1020 – 1035

Zajęcia dydaktyczne.

1040 – 1055

Zabawy swobodne/ zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, język angielski.

1055 – 1100

Przygotowanie do obiadu.

1105 – 1130

Obiad.

1130 – 1150

Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

1155 – 1245

Zabawy na świeżym powietrzu, spacery.

1250 – 1300

Rozchodzenie się dzieci do domu. Przygotowanie do posiłku.

1305 – 1320

Zupa.

1325 – 1400

Rozmowy kierowane przez nauczyciela, zabawy zachęcające do spontanicznej aktywności dzieci

1405 – 1430

Zabawy swobodne w sali.

1430 – 1440

Podwieczorek.

1445 – 1600

Zabawy swobodne w sali i na świeżym powietrzu.