Copyright 2019 - Custom text here

Imię Nazwisko
Przedmiot
Zbigniew Kamiński dyrektor
Gonera Danuta wicedyrektor, integracja sensoryczna, rewalidacja, terapia
Małgorzata Brejt Banaszak
biologia, chemia
Łukasz Cysewski
język angielski, muzyka, wychowawca kl. 6
Anna Derezulko nauczanie zintegrowane klasa 3
Emanuela Dybaś język niemiecki
Grażyna Gazicka
integracja sensoryczna, rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju
Izabela Heromin rewalidacja
Agnieszka Hinc doradztwo zawodowe, pedagog
Bożena Iwańska język kaszubski, pedagog, bibliotekarz
Marcelina Kopowicz język kaszubski
Aleksandra Kapusz integracja sensoryczna
Tomasz Kopyś informatyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne
Magdalena Kryńska fizyka, geografia
Edyta Mirańska integracja sensoryczna
Sylwia Nowakowska historia, WOS, religia, EDB, świetlica, regionalizm, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca kl. 5
Andrzej Osowski religia
Paulina Piekarska wychowanie fizyczne klasy 4 - 6, integracja sensoryczna, wychowawca kl. 4
Iwona Rogozińska plastyka, naucznie zintegrowane kl. 2
Teresa Rugała nauczanie zintegrowane kl. 1, gimnastyka korekcyjna
Zdzisław Snopek wychowanie fizyczne klasy 7 - 8
Lucyna Staszak język polski, wychowawca kl. 8
Hanna Strelau - Kuszyńska matematyka, przyroda, wychowawca kl. 7
Beata Wawrzyniak logopeda, rewalidacja
Małgorzata Zagdan - Dymek nauczyciel wspomagający, rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju
Monika Wiśniak bibliotekarz
Aneta Zadka nauczyciel wspomagający
Jolanta Kamińska język polski
Administracja i obsługa
Mira Ławrynowicz sekretarz szkoły
Joanna Majewska sekretarka, woźna
Alicja Sidor woźna, pomoc kuchenna
Leszek Rugała woźny, konserwator
Malwina Nieznalska sprzątaczka
Zofia Rugała
sprzątaczka
Joanna Winiarczyk pomoc nauczyciela, pomoc kuchenna