Copyright 2019 - Custom text here

RSS

W dniu 24 kwietnia 2010 r. odbyły się Gminne Warsztaty Profilaktyczne pod hasłem: „Zdrowie mam, bo o nie dbam” zorganizowane przez Szkołę Podstawową we Wrześciu. Za ich przygotowanie i przeprowadzenie odpowiedzialna była pani Bożena Iwańska-pedagog szkolny z SP Wrzeście. Testy wiedzy przygotowała i przeprowadziła pani Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku. Swój udział w warsztatach zgłosiły wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Słupsk wystawiając czteroosobowe drużyny uczniów z klas IV-VI. Uczestnicy warsztatów wykazali się wiedzą z zakresu profilaktyki biorąc udział w konkursie „Zdrowie mam, bo o nie dbam”. Czworo uczniów musiało pisać dodatkowy test, gdyż zgromadzili równorzędną liczbę punktów: po dogrywce Nina Skwira z SP Redzikowo zajęła I miejsce Piotr Kłusek z SP Włynkówko II miejsce a Julia Wróblewska z SP Siemianice III miejsce, wyprzedzając Agnieszka Kałamagę z SP Jezierzyce, która zajęła IV miejsce. Oprócz tego drużyny gromadziły dodatkowe punkty wykonując plakat na temat: „Zdrowie mam, bo o nie dbam” i wypełniając drzewa posiłkowe, w których umieszczali produkty odpowiednie do przyrządzenia różnych posiłków. Wyniki klasyfikacji drużynowej: I miejsce - SP Głobino, II miejsce - SP Siemianice, III miejsce - SP Redzikowo, IV miejsce - SP Włynkówko, V miejsce - SP Bierkowo i SP Jezierzyce i VI miejsce - SP Wrzeście. Poza zmaganiami konkursowymi uczniowie spotkali się z policjantem panem Damianem Kwiatkowskim, pielęgniarką panią Grażyną Damps, strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiklinie i panią Małgorzatą Zagdan-Dymek, która poprowadziła zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. W międzyczasie opiekunki drużyn uczestniczyły w spotkaniu z panem Damianem Kwiatkowskim na temat zagrożeń nauczyciela w różnych sytuacjach i relaksowały się przy dźwiękach muzyki.

W przyszłym roku szkolnym z racji zdobycia tytułu LIDERA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA organizatorem Gminnych Warsztatów Profilaktycznych będzie Szkoła Podstawowa w Głobinie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by Phoca Gallery