27.05.2017 r. w Szkole Podstawowej we Wrześciu odbył się doroczny Festyn Rodzinny. Pogoda wspaniale dopisała, a wrażeń nie zabrakło- uczniowie, przedszkolaki i ich rodzice pokazali światu swoje talenty, m.in. w dziedzinie muzyki (występy grupowe i indywidualne), tańca (w pokazach zumby i tańca nowoczesnego), a także sportu (podczas biegów, zawodów rowerkowych i meczu piłki nożnej).