13 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej we Wrześciu odbyły się XV Gminne Warsztaty Profilaktyczne "Nie truj się nie bądź toksyczny", przeprowadzone przez panie: Bożenę Iwańską i Agnieszkę Ornowską, w których wzięli udział uczniowie z klas IV - VI ze wszystkich gminnych szkół podstawowych.